fbpx
Site Loader
kid money
EdTech News

ทำไมการศึกษาทางการเงินจึงมีความสำคัญกับเด็กนักเรียน

เราทราบดีว่าการเรียนรู้เรื่องเงินที่โรงเรียนสร้างความแตกต่างและวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนของคุณ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กและคนรุ่นใหม่ที่รายงานว่ามีการศึกษาทางการเงินที่โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะ ประหยัดขึ้นเรื่องการใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น มีบัญชีธนาคาร มั่นใจในการจัดการเงินของตัวเอง โรงเรียนประถม-มัธยมในสหราชอาณาจักรสอนวิชาการเงินไม่ใช่แค่สอนให้ออมเงิน แต่สอนภาษี ค่าเงิน สินเชื่อ และอื่นๆ โดยสหราชอาณาจักรอยู่ในระหว่างการผลักดันหลักสูตรการศึกษาด้านบุคคล สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ…

วางแผนธุรกิจ
EduBright Article

Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน

Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ Soft Skills นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills) เพราะการทำงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม…

EduBright Infographics

7 วิธีง่ายๆ วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ

ปัญหาการนอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบเจอ และจะส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพ เราจึงมีเกร็ดความรู้วิธีแก้การนอนไม่หลับมาฝากเพื่อนกันนะครับ #นอนไม่หลับ #ปัญหาสุขภาพ #ออกกำลังกาย #ดื่มนมก่อนนอน #edubright #เกร็ดความรู้

EdTech News

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเรียนความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นจริงตามที่จะแก้ไขได้ในโลกแห่งความจริง เพิ่มการควบคุมนักเรียนในการเรียนรู้ของเขาหรือเธอ ครูที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกในการสอบถามและไตร่ตรอง แนวคิดที่ 1 ขั้นการจัดการเรียนรู้ ตาม รูปแบบจัดการแห่งการเรียนรู้…

EduBright Article

การเรียนรู้โดยใช้ 7 โครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning

เมื่อช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา การที่นักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นคงยังห่างไกล รูปแบบการศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดำเนินการสอน  หลายคนยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยการลงมือทำและค้นพบวิธีที่จะรวมเข้ากับ การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  1.โครงงานเชิงสำรวจ…

EdTech News

การเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ

เมื่อช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา การที่นักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นคงยังห่างไกล รูปแบบการศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดำเนินการสอน  หลายคนยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยการลงมือทำและค้นพบวิธีที่จะรวมเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล  …