fbpx
Site Loader
Good Idea!

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในด้านการศึกษาในยุค 2020

Digital Transformation Trends In Education ซึ่งมีความน่าสนใจในมุมมองของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ที่กำลังเป็นกระแสสังคมรวมทั้งการเรียนการสอน   ในอนาคตต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีทั้งผู้สอนและผู้เรียนรวมถึงเทคโนโลยีในชั้นเรียน Daniel Newman สรุปไว้ดังนี้ Augmented Reality / Virtual…

EduBright Article

5 ปัจจัยสำคัญของแผนการ American AI Initiative

5 ปัจจัยสำคัญของแผนการ American AI Initiative คือ สนับสนุนการวิจัยระยะยาว ให้นักวิจัยในสหรัฐฯสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลกลางมากขึ้น ปรับปรุงผลลัพธ์การทำงานของ AI, เตรียมกำลังคนให้พร้อม มีทักษะ AI เพื่องานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา…

EdTech News

AI Research ระหว่างประเทศจีน และ สหรัฐอเมริกา

ในเดือนกรกฎาคม 2017 รัฐบาลของจีนตีพิมพ์รายงานนโยบายที่ท้าทายความสามารถโดยสรุปว่าประเทศจะกลายเป็นผู้นำระดับโลกใน AI ภายในปี 2573 ได้อย่างไร แต่จากมาตรการบางอย่างที่จีนประสบความสำเร็จในเป้าหมายนี้ การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าการส่งออก AI ของจีนที่มีอิทธิพลต่อการวิจัยจะแซงหน้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการวิจัย AI การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าแผนของจีนที่จะขยายขีดความสามารถด้าน AI ด้วยความช่วยเหลือจากการลงทุนของภาครัฐทั้งในสถานศึกษาและอุตสาหกรรมเอกชน…

EduBright Infographics

รถเมล์สายแรกของไทย

“นายเลิศ” หรือ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) มหาเศรษฐีเจ้าของที่ดินไพศาล เป็นที่รู้จักไปทั้งพระนครจริงๆ คือ ธุรกิจรถเมล์ขาว นายเลิศเริ่มจากเปิดกิจการรถม้าให้เช่าพร้อมสารถีเสร็จสรรพ และรถเมล์ม้าลาก ก่อนจะใช้ความรู้จากธุรกิจคมนาคมมาสร้างรถเมล์ขาว คนขับสวมเครื่องแบบสีขาวคล้ายกะลาสีกับหมวกทรงหม้อตาลดูสะอาดสะอ้าน เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านมาก เพราะมีสโลแกนว่า…

Good Idea!

เทคโนโลยี Text-to-Speech

Text-to-speech (TTS) เป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือประเภทหนึ่ง ที่อ่านออกเสียงข้อความดิจิตอล บางครั้งเรียกว่า เทคโนโลยี“ อ่านออกเสียง”ด้วยการคลิกปุ่มหรือสัมผัสของนิ้ว TTS สามารถใช้คำในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลอื่น ๆ และแปลงเป็นเสียง TTS เป็นประโยชน์มากสำหรับเด็กที่ต่อสู้กับการอ่าน แต่มันยังสามารถช่วยเด็ก ๆ…

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ
EduBright Infographics

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 62

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

EduBright Infographics

สังหาร 4 รัฐมนตรี พ.ศ.2492

เหตุการณ์สังหาร 4 อดีตรัฐมนตรีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2492 ได้แก่ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์, นายถวิล อุดล, นายจำลอง ดาวเรือง และนายทองเปลว ชลภูมิ์…

EduBright Infographics

ภายใน 2 ปี กทม.ทุ่มเงินเมืองไร้สายไฟ

นับจากนี้ไปอีก 2 ปี เป็นเป้าหมายของการเดินหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ที่มีระยะทางรวม 2,450 กม. มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะพลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองไร้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง มีความสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัยและทันสมัย…

EduBright Infographics

ภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลแลคโตสในนมวัว – Lactose Intolerance

ภาวะการย่อยแลคโตสผิดปกติ (Lactose Intolerance) คือลำไส้เล็กไม่สามารถผลิตเอนไซม์แลคเตส (Lactase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแลคโตส ซึ่งเป็นน้ำตาลประเภทหนึงที่ได้จากนมวัว ทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เกิดการสร้างแก๊สและของเหลวในลำไส้ใหญ่ มีการดึงน้ำเข้ามาในลำไส้และมีการเคลื่อนตัวของลำไส้เร็วขึ้น จึงเกิดอาการท้องเดิน ท้องเสียขึ้นสำหรับเด็กที่มีภาวะนี้เมื่อดื่มนมวัวข้าไปประมาณ 30 นาที-2 ชั่วโมง จะมีอาการท้องเสีย…

EduBright Infographics

“เรากินพลาสติกเข้าไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัว”

มนุษย์บริโภคไมโครพลาสติกผ่านหลายช่องทาง มันอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการกินอาหารทะเล การหายใจเข้าอากาศที่อยู่รอบตัว หรือบริโภคอาหารที่มีร่องรอยของพลาสติกซึ่งมาจากบรรจุภัณฑ์ ท่ามกลางงานวิจัยมากมาย เส้นใยขนาดเล็ก (Microfibers) คือพลาสติกที่ถูกพบเจอได้ง่ายที่สุด เส้นใยขนาดเล็กนั้นลอยออกมาจากสิ่งทอ เช่น ไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเมื่อมีการซักล้างเสื้อผ้า จะมีเส้นใยขนาดจิ๋วหลุดไปตามระบบนิเวศผ่านน้ำเสียจากการซักล้าง รองลงมาคือชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆ ที่มาจากกระเป๋าหรือหลอด…