fbpx
Site Loader
kid money
EdTech News

ทำไมการศึกษาทางการเงินจึงมีความสำคัญกับเด็กนักเรียน

เราทราบดีว่าการเรียนรู้เรื่องเงินที่โรงเรียนสร้างความแตกต่างและวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนของคุณ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กและคนรุ่นใหม่ที่รายงานว่ามีการศึกษาทางการเงินที่โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะ ประหยัดขึ้นเรื่องการใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น มีบัญชีธนาคาร มั่นใจในการจัดการเงินของตัวเอง โรงเรียนประถม-มัธยมในสหราชอาณาจักรสอนวิชาการเงินไม่ใช่แค่สอนให้ออมเงิน แต่สอนภาษี ค่าเงิน สินเชื่อ และอื่นๆ โดยสหราชอาณาจักรอยู่ในระหว่างการผลักดันหลักสูตรการศึกษาด้านบุคคล สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ…

EdTech News

The Future of Education: Everything Is Liquid 3 มิติ ของ Liquid learning ที่การศึกษาที่จะต้องปรับตัว

เมื่อสถานะการศึกษาเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้กลายเป็นของเหลวในโลกที่อาจเกิดการหยุดชะงักได้ตลอดเวลาสถาบันการศึกษาต้องพร้อมที่จะปรับตัว COVID-19 พิสูจน์ได้ 2 อย่างประการแรก รูปแบบการศึกษาดังกล่าวไม่ยั่งยืนในโลกสมัยใหม่ ที่เหตุการณ์ไวรัส หรือเหตุการณ์ร้ายๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประการที่สองคือ สถาบันการศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว covid-19 ได้ตอกย้ำความจริงที่ว่า สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นของเหลวและพวกเขาจำเป็นต้องทำในตอนนี้เพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของโลกยุคดิจิตัล 5…

EdTech News

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More

แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่กล่าวว่า Thinking Schools, Learning Nation(TSLN) ซึ่งต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการ   จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งThinking…

EdTech News

Learning Analytics อาจจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงได้

การพัฒนาการเด็กในยุคทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ดี ดูเหมือนจะไม่เพียงพอเสียแล้ว เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยได้หรือยัง Learning Analytics อาจจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงได้ การวิเคราะห์การเรียนรู้คือการวัดการรวบรวมการวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและบริบทของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นการเติบโตของการเรียนรู้ทางออนไลน์ตั้งแต่ปี 1990 โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษามีส่วนทำให้ Learning…

EdTech News

4 วิธีในการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนผ่าน E-Learning

E-Learning สามารถส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกับที่ครูในชั้นเรียนสามารถทำได้แม้ว่าเนื้อหาของหลักสูตรจะค่อนข้างยาก หากคุณกำลังพัฒนาหลักสูตร E-Learning ให้ลองใช้ 4 วิธีต่อไปนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน “สิ่งที่เราเชื่อคือ ทุกคนมี learning style ของตัวเอง ทุกคนมีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวแน่ๆ หน้าที่ของเรา คือ…

EdTech News

ฟังก์ชั่น Live Classroom ในแอป Edubright เพื่อแก้ปัญหาคุณครูทำร้ายเด็ก!!!

Live Classroom โดย Edubright Apps กับการแก้ปัญหาคุณครูทำร้ายเด็กได้อย่างไร ปัญหาการทำร้ายในโรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อเด็กทำร้ายเด็กหรือคุณครูทำร้ายเด็ก จากเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นกับเด็กได้ตลอดเวลา แล้วผู้ปกครองและโรงเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อความเป็นห่วงเป็นใยของคุณพ่อคุณแม่และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน Live Classroom จึงเป็นเครื่องมือและเครื่องมือที่จะช่วยดูแลเด็กๆๆในโรงเรียนได้ Preview(opens in…

EdTech News

แนวคิดที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเรียนความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นจริงตามที่จะแก้ไขได้ในโลกแห่งความจริง เพิ่มการควบคุมนักเรียนในการเรียนรู้ของเขาหรือเธอ ครูที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกในการสอบถามและไตร่ตรอง 1.ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจากการทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะทำงานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 2.ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการทำโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูกำหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการจะทำอยู่แล้ว…

EdTech News

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเรียนความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นจริงตามที่จะแก้ไขได้ในโลกแห่งความจริง เพิ่มการควบคุมนักเรียนในการเรียนรู้ของเขาหรือเธอ ครูที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกในการสอบถามและไตร่ตรอง แนวคิดที่ 1 ขั้นการจัดการเรียนรู้ ตาม รูปแบบจัดการแห่งการเรียนรู้…

EduBright Article

การเรียนรู้โดยใช้ 7 โครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning

เมื่อช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา การที่นักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นคงยังห่างไกล รูปแบบการศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดำเนินการสอน  หลายคนยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยการลงมือทำและค้นพบวิธีที่จะรวมเข้ากับ การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  1.โครงงานเชิงสำรวจ…

EdTech News

การเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ

เมื่อช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา การที่นักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นคงยังห่างไกล รูปแบบการศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดำเนินการสอน  หลายคนยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยการลงมือทำและค้นพบวิธีที่จะรวมเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล  …