fbpx
Site Loader
EdTech News

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน กำลังได้รับการหยิบยกจากนักปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก แบบจำลองหนึ่งมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ศูนย์สร้างโปรแกรม AI หริอ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสอนเด็กแบบตัวต่อตัวผ่านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนและครูที่ใช้วิธีการ Multiple Intelligences-MI นั้นสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและการโต้ตอบกับชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายคือช่วยให้เด็กแต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์และ …

EdTech News

การปรับตัวและพัฒนาในโลกที่เต็มไปด้วย AI

ทีมวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง พบว่าช่วง 1 ระหว่างปี2020-2029 อยู่ในช่วงพัฒนาAI ช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 AI มีความสามารถเท่ามนุษย์ และช่วงที่3 ปี…

EdTech News

AI เพื่อการเรียนรู้

AI เรียนรู้จาก Big Data ได้ต้องใช้ เวลา และ ประสบการณ์ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จึงกล่าวว่า AI จะสามารถทดแทนงานบางประเภท ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เท่านั้น…

EdTech News

AI ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่ครู (จริงหรือไม่) ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

การใช้ AI ในกิจกรรมทางการศึกษาจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48 จนกระทั่งถึงปี 2021 ผลกระทบเชิงบวกของ AI จะปรากฏให้เห็นตั้งแต่การเรียนของเด็กๆ ชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งจะมีการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้อีกหลายอย่าง และบางอย่างจะสามารถปรับให้เข้ากับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ (Personalized Tool) เพื่อให้ได้ผลด้านการเรียนสูงสุด…

EdTech News

เด็กในอนาคตจะไม่ได้เรียนเเค่วิชาทั้วไปเเต่เรียนรู้การสร้าง AI เพื่อมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ในชีวิตประจำวัน(การเกษตร)

อนาคตของภาคเกษตรมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย และในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอล หรือ 4.0 เทคโนโลยีที่เป็น Mega Trend อันได้แก่ Biotech NanoTech Space Tech Robotic และ Digital…

EdTech News

5 สกิลสำคัญที่เด็กยุคนี้ต้องฝึกไว้ พร้อมแข่งกับ AI ในศตวรรษที่ 21

เด็กอายุ 7-14 ปี เป็น GEN Z และ Gen Alpha ที่โตมากับเทคโนโลยี คุ้นชินกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มาตั้งแต่เด็ก…

Thai Education

AI เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของคุณครู

เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการศึกษาครั้งใหญ่ แต่เราจะเห็นว่า AI ในวงการต่างๆ คืบคลานเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถคาดหวังได้ว่า AI จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของการศึกษาได้เช่นกัน นอกจากการเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงเครื่องมือทางการศึกษาของเรา และกลายเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการใหม่อย่างสมบูรณ์ ตามสถิติ AI ในภาคการศึกษาของสหรัฐจากปี 2018…

EdTech News

AI ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างไร

ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ นับว่ามีประโยชน์หลายอย่างทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ และ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ บางอย่างที่แม้อาจจะยังไม่เห็นในระบบการศึกษาของประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการเรียนการสอนของคุณครู AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการศึกษา มีการคาดการณ์กันว่า…

EdTech News

4 วิธีที่ AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการศึกษา

การศึกษาล่าสุดจาก ESchool News ค้นพบว่าการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมการศึกษาจะเพิ่มขึ้น 47.5% ผ่าน 2021 เมื่อเราก้าวไปสู่โลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น ผลกระทบของเทคโนโลยีจะอยู่ที่ใดก็ได้จากโรงเรียนอนุบาลถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นำเสนอโอกาส ในการสร้างคุณลักษณะการเรียนรู้แบบปรับ ได้ด้วยเครื่องมือส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของนักเรียน เทคโนโลยีนี้สามารถบอกนักเรียนได้ดีขึ้นว่าลักษณะ งานในอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร โดยอิงจากการเล่าเรื่องโดยเฉพาะของพวกเขาเช่นกันช่วยพวกเขาให้พ้นจากชีวิตการศึกษา Work…

EdTech News

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ ของจีน โดยเฉพาะด้าน Artificial Intelligence (AI)

มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเปิดสถาบัน AI  ให้ศึกษาถึงการพัฒนาของจีน จากประเทศที่ล้าหลังสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก อะไรที่ทำให้จีนพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและยาวไกล ปัจจัยที่ทำให้จีนกลายเป็น Silicon Valley ของเอเชีย ประเทศไทยกับการเติบโตของจีนจะได้ประโยชน์อย่างไรและต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร ก้าวต่อไปของจีนที่ต้องจับตามอง เพราะจำนวนประชากรของประเทศจีนทำให้คนจีนต้องแข่งขัน (Competition) ตั้งแต่เกิด คนจีนจึงกระตือรือร้นในการแข่งขันตลอดเวลา…