fbpx
Site Loader
การฟังอย่างแอคทีฟ
EdTech News

คุณค่าของการฟังในห้องเรียน: วิธีการสอนให้นักเรียนฟังอย่างกระตือรือร้น (Active Listening)

นี่คือข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว: กว่า 60% ของความเข้าใจผิดทั้งหมดมาจากการฟังที่ไม่ดีและเพียง 1% จากการอ่านที่ไม่ดี [11] หากคุณไม่ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการฟังเป็นพิเศษอาจถึงเวลาที่จะเพิ่มกิจกรรมในหลักสูตรของคุณที่เสริมสร้างทักษะนี้ ประโยชน์ของทักษะการฟังที่แข็งแกร่งอาจเริ่มต้นในชั้นเรียน แต่จะครอบคลุมไปถึงทุกแง่มุมของชีวิตการศึกษาและชีวิตส่วนตัวของนักเรียน ในคู่มือนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีสอนนักเรียนของคุณเกี่ยวกับวิธีการฟัง – รวมถึงการฟังที่กระตือรือร้นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นและเข้าใจบทเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างการฟังแบบแอ็คทีฟและพาสซีฟคืออะไร (Active…

Good Idea!

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในด้านการศึกษาในยุค 2020

Digital Transformation Trends In Education ซึ่งมีความน่าสนใจในมุมมองของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ที่กำลังเป็นกระแสสังคมรวมทั้งการเรียนการสอน   ในอนาคตต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีทั้งผู้สอนและผู้เรียนรวมถึงเทคโนโลยีในชั้นเรียน Daniel Newman สรุปไว้ดังนี้ Augmented Reality / Virtual…

EdTech News

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน กำลังได้รับการหยิบยกจากนักปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก แบบจำลองหนึ่งมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ศูนย์สร้างโปรแกรม AI หริอ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสอนเด็กแบบตัวต่อตัวผ่านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนและครูที่ใช้วิธีการ Multiple Intelligences-MI นั้นสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและการโต้ตอบกับชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายคือช่วยให้เด็กแต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์และ …

EdTech News

การปรับตัวและพัฒนาในโลกที่เต็มไปด้วย AI

ทีมวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง พบว่าช่วง 1 ระหว่างปี2020-2029 อยู่ในช่วงพัฒนาAI ช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 AI มีความสามารถเท่ามนุษย์ และช่วงที่3 ปี…

EdTech News

AI เพื่อการเรียนรู้

AI เรียนรู้จาก Big Data ได้ต้องใช้ เวลา และ ประสบการณ์ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จึงกล่าวว่า AI จะสามารถทดแทนงานบางประเภท ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เท่านั้น…

EdTech News

AI ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่ครู (จริงหรือไม่) ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

การใช้ AI ในกิจกรรมทางการศึกษาจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48 จนกระทั่งถึงปี 2021 ผลกระทบเชิงบวกของ AI จะปรากฏให้เห็นตั้งแต่การเรียนของเด็กๆ ชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งจะมีการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้อีกหลายอย่าง และบางอย่างจะสามารถปรับให้เข้ากับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ (Personalized Tool) เพื่อให้ได้ผลด้านการเรียนสูงสุด…

EdTech News

เด็กในอนาคตจะไม่ได้เรียนเเค่วิชาทั้วไปเเต่เรียนรู้การสร้าง AI เพื่อมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ในชีวิตประจำวัน(การเกษตร)

อนาคตของภาคเกษตรมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย และในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอล หรือ 4.0 เทคโนโลยีที่เป็น Mega Trend อันได้แก่ Biotech NanoTech Space Tech Robotic และ Digital…

EdTech News

5 สกิลสำคัญที่เด็กยุคนี้ต้องฝึกไว้ พร้อมแข่งกับ AI ในศตวรรษที่ 21

เด็กอายุ 7-14 ปี เป็น GEN Z และ Gen Alpha ที่โตมากับเทคโนโลยี คุ้นชินกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มาตั้งแต่เด็ก…

Thai Education

AI เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของคุณครู

เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการศึกษาครั้งใหญ่ แต่เราจะเห็นว่า AI ในวงการต่างๆ คืบคลานเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถคาดหวังได้ว่า AI จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของการศึกษาได้เช่นกัน นอกจากการเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงเครื่องมือทางการศึกษาของเรา และกลายเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการใหม่อย่างสมบูรณ์ ตามสถิติ AI ในภาคการศึกษาของสหรัฐจากปี 2018…

EdTech News

AI ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างไร

ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ นับว่ามีประโยชน์หลายอย่างทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ และ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ บางอย่างที่แม้อาจจะยังไม่เห็นในระบบการศึกษาของประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการเรียนการสอนของคุณครู AI ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการศึกษา มีการคาดการณ์กันว่า…