มองมุมดีของ AI ที่ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นบ้างดีกว่าไหม

มองมุมดีของ AI ที่ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นบ้างดีกว่าไหม วงการแพทย์ที่เสียหายจากผลกระทบเรื่องโรคcovidสร้างผลกระทบยังมาก