เมื่อนกที่บินอยู่บนท้องฟ้า อาจะเป็นโดรนไว้สอดแหนมอีกรูปแบบหนึ่งก้อเป็นไปได้

การพัฒนาของระบบนิเวศน์เพื่อวิจัยการเดินทาง การบิน การอพย ของฝูงนกป่าที่กำลังจะสูญพันธ์ ทั้งนี้ยังมีอีกหลายประเด็นด้านกฎหมาย