นักศึกษาแพทย์เผชิญกับคนไข้ของจริงผ่านVR โดยมีAI เป็นพี่เลี้ยง

Purdue University Global School of Nursing ได้ใช้ VR ในหลักสูตรพยาบาล VR สามารถมอบประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้เรียน โดยจำลองการเรียนรู้