เรียนอะไรไม่ตกงาน ? ความรู้ที่จำเป็นในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาท ?

การเรียนรู้ในห้องเรียนยังมีความสำคัญอยู่ไหม ? วันนี้แอดมินสรุปและรวบรวมคำถามที่หลายๆๆคนกังวลมาให้ค่ะ

cr:freepik

ภาคการส่งออกของไทยปีนี้จะโตเพียง 1-2% จากปีก่อน เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะตลาดหลักๆ เช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทำให้การส่งออกไทยเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงปลายปี 2565 และคาดว่าจะยังคงต่อเนื่องอย่างน้อยไตรมาสแรกปีนี้ เนื่องจากพบว่าคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากต่างประเทศล่วงหน้าเดือนมี.ค. 66 มีสัญญาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด

โดยมีการประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยปีนี้มีอาจแตะระดับ 28 ล้านคน แต่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะมากกว่า และแรงงานส่วนนี้ยังคงเป็นตลาดคนละส่วนกับภาคการผลิต และมีแนวโน้มที่ตลาดส่วนนี้จะหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์มากขึ้นโดยเฉพาะในร้านอาหาร  นอกจากนี้ระบบการขายได้เปลี่ยนไปสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานส่วนนี้ระยะยาวจะลดต่ำลง

นั่นทำให้ภาคการผลิตส่วนหนึ่งเห็นทิศทางไทยที่คนวัยทำงานเริ่มลดลง จึงมองแนวทางการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากขึ้น และบางรายหันไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแทน ไทยจึงต้องเร่งแก้ไขทั้งการพัฒนาเด็กใหม่ให้ตรงสายงาน ที่เกี่ยวกับการขนส่งในภาคตะวันออก ที่ต่อไปในอนาคตแทบจะเป็นศูนย์การภาคการขอส่งของประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ จับมือร่วมกันส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง และส่งเสริมการนำเข้าและส่งออก จึงออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมาเพื่อเยาวชนที่จะกลายมาเป็นแรงงาน ฝีมือชั้นดีในอนาคตและพร้อมกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจควบคู่พร้อมกันไป

ที่มีการกำหนดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  

หลักสูตรอีอีซีโมเดล นำสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมเครือข่ายทุกระดับตั้งแต่ประถม มัธยม และ อุดมศึกษา

เพื่อผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งภาคเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 2.5 เท่า ซี่งประสบความสำเร็จอย่างมาก จนกลายเป็นแบบอย่างของการศึกษาทั่วประเทศ การเรียนการสอนยุคใหม่ที่ต้องผลิตนักศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เพื่อจบออกมาไม่ต้องเสี่ยงกับการตกงาน

Source: EEC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น