นักศึกษาแพทย์เผชิญกับคนไข้ของจริงผ่านVR โดยมีAI เป็นพี่เลี้ยง

Purdue University Global School of Nursing ได้ใช้ VR ในหลักสูตรพยาบาล VR สามารถมอบประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้เรียน โดยจำลองการเรียนรู้

เมื่อนกที่บินอยู่บนท้องฟ้า อาจะเป็นโดรนไว้สอดแหนมอีกรูปแบบหนึ่งก้อเป็นไปได้

การพัฒนาของระบบนิเวศน์เพื่อวิจัยการเดินทาง การบิน การอพย ของฝูงนกป่าที่กำลังจะสูญพันธ์ ทั้งนี้ยังมีอีกหลายประเด็นด้านกฎหมาย