ทำความเข้าใจกับ HyFlex: นี่คืออนาคตของการศึกษาระดับในยุค 2023

คำว่า “HyFlex” ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายพื้นที่การเรียนรู้ แต่ความหมายของคำนี้ครอบคลุมมากกว่านั้น HyFlex คืออุดมการณ์ วิธีการทำธุรกิจ และกลยุทธ์สำหรับการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ขยายให้แก่นักเรียน คำว่า HyFlex นั้นตั้งขึ้นโดย Brian Beatty แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโก และหมายถึงชั้นเรียนที่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนแบบเห็นหน้ากันหรือทางออนไลน์ ในขณะที่มีการนำโมเดล HyFlex ไปใช้ในระดับที่แตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษา การนำ HyFlex มาใช้ทั่วทั้งองค์กรนั้นหายาก ในกรณีส่วนใหญ่ HyFlex ถูกนำมาใช้ในโปรแกรมวิชาการหรือหน่วยงานเพื่อเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนเมื่อพื้นที่ห้องเรียนทางกายภาพมีจำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้ โมเดล HyFlex ถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษามีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ COVID

โดย  3 ส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญได้แก่  : ผู้สอน  อาจราย์  , โปรแกรม หรือ อุปกรณ์ , ขนาดชั้นเรียน

   Hyflex Learning : การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น เป็นเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งช่วยในการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่มีผู้สอนแนะนำและศึกษาด้วยตนเอง เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ HyFlex Learning คือ รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ที่มีการผสมผสาน (Hybrid Learning) ระหว่างการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) กับการเรียนออนไลน์ (Online learning) ลักษณะที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning) โดยให้ผู้เรียนนั้นสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจทั้งกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์ หรือผู้เรียนสามารถเลือกกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมตามความต้องการ โดยผู้เรียนนั้นสามารถเปลี่ยนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ตามความสนใจในแต่ละหัวข้อสาระรายวิชาที่ศึกษาในแต่ละสัปดาห์ตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนวางแผนการเรียนรู้ ดังนั้นเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต

แม้ว่า HyFlex จะดูเหมือนเป็นแนวคิดง่ายๆ แต่การดำเนินการให้สำเร็จอาจซับซ้อนอย่างยิ่ง การใช้โมเดล HyFlex เกี่ยวข้องมากกว่าการใช้อุปกรณ์การประชุมออนไลน์ (ZOOM) และเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในห้องเรียนที่ถ่ายทอดสด มีอยู่ HyFlex ผสานความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์

เป้าหมายของ HyFlex คือการทำให้ประสบการณ์ออนไลน์และประสบการณ์ตัวต่อตัวเท่าเทียมกันสำหรับนักเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนที่ไหนและอย่างไรเชิประสบการณ์ออนไลน์ไม่ควรเป็นเวอร์ชันที่น้อยกว่าประสบการณ์ตัวต่อตัว มันควรจะเป็นทางเลือกแทน

การแพร่ระบาดทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและจัดเตรียมองค์ประกอบการศึกษาแบบออนไลน์หรือแบบผสมให้กับหลักสูตรของตน สำหรับนักการศึกษาบางคน การเปลี่ยนไปสู่การสอนออนไลน์เน้นความเกี่ยวข้องของการสอนและการเรียนรู้ในห้องเรียน และทำให้นักการศึกษาชอบการศึกษาแบบตัวต่อตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ออนไลน์อาจส่งผลดีต่อนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์อื่น HyFlex ได้กำหนดนิยามใหม่ว่า “การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ” มีลักษณะอย่างไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยขยายขอบเขตของห้องเรียนจริงไปสู่โลกเสมือนจริง

Cr: ojslib3 , .educause

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น