ในปี 2023 การศึกษาเกี่ยวกับ AI สำหรับเด็กอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: เทรนด์การเรียนรู้AI ลองมาดูกันว่าเทรนด์ EdTech ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่น่าจับตามอง

cr: youtube wonderscope

1.            บทนำเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและแอปพลิเคชัน AI

AI มีการเรียนรู้ซ้ำ ๆ ได้อย่างอัตโนมัติและศึกษาผ่านข้อมูลเหล่านั้น แต่ AI นั้นก็มีความแตกต่างจากหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ แทนที่จะประมวลผลงานแบบแมนนวล AI สามารถประมวลผลในงานซ้ำ ๆ ที่มีปริมาณมากด้วยความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผลการทำงานอัตโนมัติด้วยวิธีนี้ ยังคงจำเป็นต้องใช้มนุษย์ในการติดตั้งระบบและป้อนคำสั่งที่เหมาะสม

2.            โครงการเขียนโค้ดภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์ม AI

AI สามารถสร้างความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ ผ่านเครือข่ายประสาทเทียม (neural network) ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถเป็นไปได้เลย ยกตัวอย่างเช่น การโต้ตอบกับ Alexa Google Search และ Google Photos ล้วนใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ทั้งนั้น

3.            ศึกษาจริยธรรมของ AI และผลกระทบต่อสังคม  

หลักการและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่สำคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์จากที่กล่าวมา ทั้งหมด ผู้เขียนคิดว่า ผู้อ่านทุกท่านคงมีคำถามติดอยู่ในใจเหมือนกันได้แก่ จริยธรรมคืออะไร ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร และจริยธรรมกับปัญญาประดิษฐ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

             จริยธรรม หรือ Ethics  หมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือ ศีลธรรม” ปัญญาประดิษฐ์  หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์  ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือ  

ทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟต์ทรงปัญญาที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำ แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

4.            การบูรณาการเทคโนโลยี AI ในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะภาษา และนับวันโปรแกรมเหล่านี้ยิ่งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในทางการแพทย์เทคนิคของAIด้านการเรียนรู้เชิงลึกการจำแนกภาพ(image lassification) และการจดจำวัตถุ (object recognition) ได้รับการใช้ค้นหามะเร็งผ่านเครื่อง MRIs ด้วยความแม่นยำจากรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน

5. โครงการความร่วมมือและการแข่งขันที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

เป้าหมายของการศึกษาด้าน AI สำหรับเด็กในปี 2566 คือการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับ AI และศักยภาพของมัน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากรในอนาคต

Source : SAS, Medium.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น