EduBright ร่วมออกบูธเพื่อต่อยอดโซลูชั่นทางการศึกษาแบบครบวงจร ในหัวข้อ Digital Education Media Provider ผ่านเครือข่าย Cloud เต็มรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาที่เตรียม และสื่อการสอนทีทันสมัยที่สุดในประเทศแห่งแรก ที่มีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยและซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อการทำงานแบบ Automation ให้กับครูช่วยให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลการเรียนการสอนไว้ในรูปแบบไฟล์มีเดียตามที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ตลอดเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีจัดการข้อมูลของสถานศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาทิเช่น งานทะเบียน งานการเงิน การทำงานระบบจัดการข้อมูลที่วางอยู่บนโครงข่ายโทรคมนาคมชั้นสูงอย่างครบถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น