fbpx
Site Loader
การฟังอย่างแอคทีฟ
EdTech News

คุณค่าของการฟังในห้องเรียน: วิธีการสอนให้นักเรียนฟังอย่างกระตือรือร้น (Active Listening)

นี่คือข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว: กว่า 60% ของความเข้าใจผิดทั้งหมดมาจากการฟังที่ไม่ดีและเพียง 1% จากการอ่านที่ไม่ดี [11] หากคุณไม่ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการฟังเป็นพิเศษอาจถึงเวลาที่จะเพิ่มกิจกรรมในหลักสูตรของคุณที่เสริมสร้างทักษะนี้ ประโยชน์ของทักษะการฟังที่แข็งแกร่งอาจเริ่มต้นในชั้นเรียน แต่จะครอบคลุมไปถึงทุกแง่มุมของชีวิตการศึกษาและชีวิตส่วนตัวของนักเรียน ในคู่มือนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีสอนนักเรียนของคุณเกี่ยวกับวิธีการฟัง – รวมถึงการฟังที่กระตือรือร้นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นและเข้าใจบทเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างการฟังแบบแอ็คทีฟและพาสซีฟคืออะไร (Active…

EduBright Infographics

รถเมล์สายแรกของไทย

“นายเลิศ” หรือ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) มหาเศรษฐีเจ้าของที่ดินไพศาล เป็นที่รู้จักไปทั้งพระนครจริงๆ คือ ธุรกิจรถเมล์ขาว นายเลิศเริ่มจากเปิดกิจการรถม้าให้เช่าพร้อมสารถีเสร็จสรรพ และรถเมล์ม้าลาก ก่อนจะใช้ความรู้จากธุรกิจคมนาคมมาสร้างรถเมล์ขาว คนขับสวมเครื่องแบบสีขาวคล้ายกะลาสีกับหมวกทรงหม้อตาลดูสะอาดสะอ้าน เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านมาก เพราะมีสโลแกนว่า…

การเล่นบำบัด
EdTech News

การเล่นบำบัด ผ่อนคลายและพัฒนาสมองเด็ก

PLAY THERAPY ให้การเล่นช่วยผ่อนคลายอารมณ์และสมองพัฒนาการของเด็ก “การเล่น เป็นมากกว่าความสนุกสาน และการเล่นมีหลายระดับ ซึ่งการเล่นบำบัด (Play Therapy) สามารถช่วยเยียวยา บรรเทา และส่งเสริมพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็กในทุกๆ ด้าน”คือคำอธิบายเบื้องต้นของ การเล่นบำบัด (Play…

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ
EduBright Infographics

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 62

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

EdTech News

ห้องสมุดเปิด หาไม่ยากใน Public Domain

“หนังสือนับล้าน ๆ เล่ม กลายเป็น “Public Domain” หรือสมบัติสาธารณะที่ไม่มีลิขสิทธิ์ กันแบบเงียบ ๆ ตามไปโหลดเลย!!!” ถ้าไม่ซื้อหนังสือ ก็มีอยู่หลายวิธีที่จะได้อ่าน เช่น ไปห้องสมุด หรือดาวน์โหลดมาอ่าน…