หัวใจสำคัญของการศึกษา ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า คือความตระหนักถึงพหุปัญญา (Multiple Intelligence)

“เด็กเขามีความฉลาดหลายแบบ การศึกษาในตอนนี้มีความเหลื่อมล้ำในการตีความเรื่องความฉลาด เพื่อนผมหลายคนเรียนหนังสือไม่ได้เรื่อง แต่มีหัวศิลปะ เป็นนักกีฬา ขณะที่ครูก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความถนัดของเขา ครูจึงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ และหาทางทำให้สิ่งที่เขาถนัดเป็นตัวฉุดด้านอื่นๆ ที่เขาไม่ถนัดขึ้นไปด้วย”

cr:หนังสือADay Bulletin

การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็นการศึกษาเพื่อตระเตรียมให้นักเรียนออกไปเป็น “ผู้ใช้ความรู้” ในยุค 5.0 หรือเป็น Knowledge Worker ดังที่กล่าวไป คือเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก้อตาม

“มนุษย์ในศตวรรษที่ 21” จึงต้องเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และเป็นผู้ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนา หรือเกษตรกร ก็ต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ และเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ได้เช่นกัน

9E คือ

1. Experience (ครูต้องสร้างประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Media เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี Internet เป็นต้น)

2. Extended (ครูต้องมีทักษะในการแสวงหาแหล่งความรู้ใหม่ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. Expanded (ครูต้องมีความสามารถในการถ่ายทอด หรือขยายองค์ความรู้ของตนเองสู่นักเรียน ผ่าน ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

4. Exploration (ครูต้องมีความสามารถในการเสาะหา และคัดเลือกองค์ความรู้ หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่)

5. Evaluation (ครูต้องเป็นนักประเมินที่ดี ไม่มีอคติ เลือกที่รักมักที่ชัง มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการวัดผล)

6. End-User (ครูต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และหลากหลาย)

7. Enabler (ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบทเรียน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

8. Engagement (ครูต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างครูด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จนพัฒนาเป็นชุมชนวิชาการ)

9. Efficient and Effective (ครูต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้)

Cr:eel,salika

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *