fbpx
Site Loader

เมื่อสถานะการศึกษาเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้กลายเป็นของเหลวในโลกที่อาจเกิดการหยุดชะงักได้ตลอดเวลาสถาบันการศึกษาต้องพร้อมที่จะปรับตัว

COVID-19 พิสูจน์ได้ 2 อย่างประการแรก รูปแบบการศึกษาดังกล่าวไม่ยั่งยืนในโลกสมัยใหม่ ที่เหตุการณ์ไวรัส หรือเหตุการณ์ร้ายๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประการที่สองคือ สถาบันการศึกษาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

covid-19 ได้ตอกย้ำความจริงที่ว่า สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นของเหลวและพวกเขาจำเป็นต้องทำในตอนนี้เพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของโลกยุคดิจิตัล

5 มิติ ของ Liquid Learning ที่ตอบโจทย์การปรับตัวของภาคการศึกษาทุกระดับ วันนี้เราหยิบมา 3 มิติ ของ Liquid learning ที่การศึกษาที่จะต้องปรับตัว

เป็นการเรียนแบบครอบคลุม เป็นองค์รวม และมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ในรูปแบบ Interactive ทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนในแบบดิจิทัล

  • การผสมผสานวิธีการเรียนและการสอนที่หลากหลายแต่ลงตัว Multichannel Learning

การเรียนรู้เชิงรุกและสังคมได้รับการปรับปรุงผ่านการมอบหมายและการอภิปรายกลุ่มหลากหลายทางวัฒนธรรมโครงการศึกษารายบุคคลกรณีมัลติมีเดียการจำลองเกมการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ และด้วยการเรียนการสอนที่ต้องทำในรูปแบบของ Multichannel นี้เอง ที่ทำให้ผู้สอน หรือครู จำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลาย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การสอนออนไลน์มากขึ้น

  • เข้าถึงการสอนแบบแอคทีฟ และเข้าถึงทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน  หลักสูตรตามใจผู้เรียน

ไม่ว่าโรงเรียนจะเปิดสอนการศึกษาแบบออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัว จากการเรียนการสอนเดิม ที่ได้เรียนรู้แค่ผ่านตำราหรือกรณีตัวอย่างที่ครูหยิบยกขึ้นมาเท่านั้น แต่การเรียนในแบบ Liquid เปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ เช่น การเรียนผ่านการทำโปรเจกต์ของแต่ละคนหรือทำร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือการเรียนผ่านการโต้ตอบ วิเคราะห์

  • การเรียนแห่งโลกความเป็นจริง

เนื่องจาก COVID-19 ได้เร่งการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นดิจิทัลนักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนที่มีส่วนประกอบออนไลน์จึงพัฒนาทักษะดิจิทัลอันล้ำค่าซึ่งจะช่วยพวกเขาในการทำงาน ตัวอย่างเช่นพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและทำงานเป็นทีมเสมือนเพื่อทำงานร่วมกันและแก้ปัญหา ผ่านการเรียนแบบปฏิบัติจริง hands-on learning ซึ่งจะทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในอาชีพอนาคต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ด้วยแนวคิดนวัตกรรม

Cr: bized.aacsb.ed, salika

Post Author: Admin EduBright

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *