วันนี้เรามีวิธีมาเฉลย วิเคระห์จาก AI ข้อมูลเชิงลึกสามารถเก็บรวบรวมได้แม้แต่การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ล่าสุด นักวิจัยได้ใช้ AI รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

วิจัยเผยแพร่ล่าสุดชื่อ Tracking Behavioral Patterns among Students in an Online Education System (การติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้เรียนในระบบการศึกษาออนไลน์) ทีมนักวิจัยจาก the University of Copenhagen ศึกษาโมเดล AI ที่นำข้อมูลจาก Clio Online

หนึ่งในผู้ให้บริการเนื้อหารายใหญ่แก่ โรงเรียนประถมในเดนมาร์ก เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
เช่น ช่วงเวลา วิชา ประเภทกิจกรรม และผลการเรียนและพฤติกรรม ทีมวิจัยกล่าวว่า วิธีนี้ใช้สำหรับติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึงแนวโน้มในระบบการศึกษาที่กว้างขึ้น
“ พฤติกรรมของนักเรียน…เป็นหัวข้อสำคัญในการขุดข้อมูลทางการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ในระบบการศึกษาสามารถช่วยให้เราเข้าใจว่านักเรียนเรียนรู้อย่างไรและช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดตามการใช้งานจริง

ทีมอธิบาย Clio Online ซึ่งนับเป็น 90% ของโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดในเดนมาร์กเป็นลูกค้า – จัดทำโมดูลที่ครอบคลุมทุกวิชา (ยกเว้นคณิตศาสตร์) และประกอบด้วยข้อความวิดีโอคลิปเสียงแบบฝึกหัดแบบทดสอบและแบบทดสอบที่นักเรียนใช้เพื่อตนเอง การศึกษาและการมอบหมายโรงเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ นักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่จำนวน 14,810 คนเพื่อแยกฟีเจอร์เช่นกิจกรรมระหว่างโรงเรียนและนอกเวลาเรียนเวลาที่ออกกำลังกายและอ่านตำราเวลาที่ทำงานกับหัวข้อต่าง

นักวิจัยป้อนคลังข้อมูลลงในอัลกอริธึมวิเคราะห์แบบคลัสเตอร์เพื่อหาคุณสมบัติร่วมกันแยกออกจากอีกกลุ่ม ผลคือนักเรียนที่ศึกษาหัวข้อวิทยาศาสตร์ใช้เวลาอ่านไม่สมส่วนนัก และผลการเรียนของนักเรียนที่ศึกษาด้านภาษาสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบและการเรียนในช่วงที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการเรียนทักษะอย่างไวยากรณ์ที่ต้องใช้ระยะฝึกฝนเพื่อที่จะเรียนรู้ได้ดี
source : venturebeat,ADPT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น