EdTech News

AI สามารถศึกษาสมองของนักเรียน เพื่อช่วยคุณครูในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้

ตัวคุณครูเองไม่ได้ทราบเสมอไปว่าวิธีการสอนของตนนั้นมีประสิทธิภาพดีอย่างไรจึงได้เกิด  การทำแบบทดสอบหรือให้ทำการถาม-ตอบ แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นความผิดของใครที่เนื้อหาที่สอนไปนั้นส่งไปไม่ถึงผู้เรียน ตรงนี้เองจึงทำให้ AI มีบทบาทเข้ามาช่วยได้ โดยนักวิจัยจาก Dartmouth College ได้สร้างอัลกอริธึมระบบเรียนรู้ที่วัดการทำงานในสมองเพื่อดูว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีระดับไหน ทีมวิจัยเริ่มจากให้ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับต้นและกลางทำแบบทดสอบมาตรฐานและตอบคำถามเกี่ยวกับรูปภาพขณะนั่งอยู่ในเครื่องสแกนเนอร์ fMRI จากตรงนั้นเอง ทีมวิจัยก็ใช้AI…