fbpx
Site Loader
Kid plays on tablet

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการศึกษาได้ยกระดับการมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แต่นักการศึกษาจำนวนมากอาจยังขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาข้อมูลของนักเรียนให้ปลอดภัย

ในสหรัฐอเมริกาแน่นอนระบบเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการศึกษาอย่างมาก ในทางตรงกันข้ามทำให้เกิดข้อมูลของนักเรียนภายใต้ระบบต่างๆ ที่ได้นำไปใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะการขาดความให้ความสำคัญสำหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 (K-12) ขณะนี้ผู้นำของโรงเรียน และนิติบัญญัติเองที่สหรัฐฯ ตอนนี้กำลังตระหนักว่าในขณะที่เทคโนโลยีการศึกษานำมาซึ่งประโยชน์มากมายมันก็สร้างความรับผิดชอบเขตการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนักเรียนจะไม่ถูกบุกรุกหรือโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในขณะที่การรับรู้กำลังเพิ่มขึ้น พวกเขาแนะนำว่าผู้นำเขตพัฒนาโปรแกรมการกำกับดูแลข้อมูลอย่างกว้างขวางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม และสร้างแผนการที่ละเอียดเพียงพอ


Cr: EdTech Mag focus on k-12

✅👶ติดตามข่าวสารด้านการศึกษาได้ที่ Edubrights.com/resource#dataprivacy #edtech #education #kidprivacy

Post Author: noahtop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *