เรียนรู้เครื่องมือและแนวทางการพัฒนานักเรียนสู่โลกการแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการเกิดขึ้นของสังคมสื่อดิจิทัล และการแทนที่ของเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง

cr: talkingnewsmedia

1.การเรียนรู้เท่าทัน new media Literacy

เรียนรู้แนวทางการพัฒนา นักเรียนสู่โลกการแห่งอนาคตสำกรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการเกิดขึ้นของสังคมสื่อ ออนไลน์ ดิจิทัล หรือ social media และการแทนที่ของเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

2.Design Mindset

การคิดเชิงออกแบบ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะรายวิชาศิลปะ หรือการออกแบบเพียงเท่านั้น แต่หมายถึงทักษะในการนำความคิดต่อยอดสู่การพัฒนาผลงาน และมีการบวนการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3.จัดการความคิดในการรับรู้ข้อมูล

จัดการความคิดในการรับรู้ข้อมูล เป็นความสามารถในการจัดเรียงลำดับและแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลและความรู้เดิมให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ ที่เรียกว่า Cognitive load management

4. ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม

Social Intelligence คือ ความสามารถในประเมินและรับรู้ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือบุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อน ครอบครัว รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

5. การคิดประยุกต์สร้างสรรค์

ความสามารถในการแก้ปัญหาจากการคิดประยุกต์ต่อยอดและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้ดียิ่งขึ้นและแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อที่จะมาต่อยอดในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้จากสิ่งเก่าเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้สิ่งใหม่

Source : bangkokbiznews, iftf.org , weforum.org

One Reply to “5 ทักษะสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในยุค 2019”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น