เด็กเกิดใหม่น้อยลงทุกวัน แรงงานลด สังคมไทยเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย เกิดสภาวะเกิดน้อยอายุยืน การประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพบว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจำนวน 12 ล้านคน คิดเป็น 18 % ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่ม 20.42 ล้านคน หรือคิดเป็น 31.28 % ในปี 2583 ขณะที่ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคน หรือ 65 % ในปี 2563 เป็น 36.5 ล้านคน หรือ 56 %ในปี 2583 อธิบายง่ายๆว่า สังคมไทยจะมีคนทำงานน้อยลง และกลายเป็นมีแรงงาน พอๆกับผู้สูงอายุ จากวัยแรงงาน 3.6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2563 ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คนในปี 2583 ท่ามกลางอีกสถานการณ์ที่ว่า ผู้คนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินยังไม่เพียงพอในการเกษียณเป็นปัญหาของระดับชาติ อะไรที่มาปรับแก้ในสภาวะสังคมแบบนี้? เพื่อสร้าง productivity ทดแทนกำลังคนของชาติได้

ที่มา : TDRI, เศรษฐกิจติดบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น