การศึกษารูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 หมดแล้วกับการเรียนแค่ในตำรา!

แต่ต้องมีทักษะที่ตรงกับงาน สามารถเรียนสลับทำงานแต่ยังคว้าวุฒิการศึกษาได้ผ่าน Credit Bank

“ธนาคารหน่วยกิต” หรือ “เครดิตแบงก์” ที่สำหรับนำความรู้หรือความสามารถที่ได้จากทักษะ ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม หรือการเรียนรู้ทั้งจากสถาบันการศึกษา กศน. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเทียบโอนเป็นหน่วยกิตมาสะสมไว้สำหรับเทียบคุณวุฒิหรือความสามารถในการทำงาน มาร่วมทำความรู้จักกับ ธนาคารหน่วยกิต ให้มากขึ้นกับ What is Credit Bank

ธนาคารหน่วยกิต  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน

เมื่องานและเรื่องเรียนไปด้วยกันได้  วันนี้แอดมินขอนำเสนอสถาบัน SU 4 life รายชื่อหลักสูตรวิชา

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องปรับตัวทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน สงครามด้านการศึกษากำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่สถานบ้นการศึกษาต้องจอทั้งการเรียนรู้จากยูทูป หรือการแข่งขันจากหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเองก็ตาม

การจัดการศึกษาแบบ EEC Model ไปไกลและเชื่อมโยงให้เกิด ‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ ได้ลึกกว่ามาก กล่าวคือมีการจัดการภูมิทัศน์และการบริหารจัดการศึกษาใหม่ให้เข้ากับโลกแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งสามารถแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันได้ ในขณะที่ครูเป็นผู้ปรับสร้างการเรียนรู้แบบโค้ช (Coaching) ที่ลงมือปฏิบัติงานและร่วมกับสถานประกอบการ สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตรงตามสายงานที่ศึกษา ร่วมกับการปรับและจัดหลักสูตรเป็นแบบ โมดูล (Module) ที่เชื่อมต่อจากการศึกษาพื้นฐานผ่านการศึกษาอาชีวะไปจนถึงระดับปริญญาและสูงกว่า (ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการ) โดยมี หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เป็นกลไกปรับเพิ่มเสริมทักษะ (Upskill, Reskill) รวมทั้งยังมีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ตามความต้องการ และตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่

Soure: Thaipublica

“การทำงานที่ผ่านมา มีคนจำนวนมากเห็นด้วยกับแผนของ EEC ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคทุกแห่ง อาจารย์ คณบดี อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ EEC ตลอดจนคนในภาครัฐ ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และทิศทางของการพัฒนาประเทศที่กำลังจะยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เราต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาแบบก้าวหน้า ตอบโจทย์คนเข้าไปทำงานบนแพลตฟอร์มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เราจะต้องหยุดความสูญเปล่าทางการศึกษา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาบัณฑิตจบใหม่ตกงาน 500,000-600,000 คน”  ดร.อภิชาตวางกลยุทธ์ให้อีอีซีโมเดลเป็นต้นแบบของการ “เปลี่ยน” โครงสร้างการศึกษาบนฐานคิดของ Demand Driven เพื่อขยายหลักสูตร EEC Model ออกไปไกลกว่าพื้นที่ EEC

Source : TNN News , OEC, Thaipublica ,Salika

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *