EdTech News

Learning Analytics อาจจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงได้

การพัฒนาการเด็กในยุคทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ดี ดูเหมือนจะไม่เพียงพอเสียแล้ว เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยได้หรือยัง Learning Analytics อาจจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงได้ การวิเคราะห์การเรียนรู้คือการวัดการรวบรวมการวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและบริบทของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นการเติบโตของการเรียนรู้ทางออนไลน์ตั้งแต่ปี 1990 โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษามีส่วนทำให้ Learning…