แนวคิดใหม่ให้เด็กเป็นศุนย์กลางของการเรียนรู้

มอนเตสซอรี่ก่อตั้งโดย แพทย์หญิงชาวอิตาลีชื่อ มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori) เธอเชื่อว่าเด็กเเต่ละคนมีลักษณะ (นิสัย บุคลิค ความสามารถ) ที่ติดตัวมาตั้งเเต่เกิดเเล้ว ดังนั้นเด็กควรได้รับการศึกษาที่ส่งเสริมให้เขาเติบโตไปเเบบธรรมชาติ ไม่ใช่ตามแบบที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เป็น โดยผ่านการเรียนรู้ในสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นการเรียนการสอนแบบ Montessori จึงมี “เด็ก” เป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรของมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย อนุบาล – ประถมต้น ครอบคลุมการศึกษา 3 ด้านคือ

  1. ด้านทักษะกลไก (Motor Education) หรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านประสาทสัมผัส (Education of the Senses) มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการสังเกต การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเกี่ยวกับมิติ
  3. ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation For Writing and Arithmetic) หรือกลุ่มวิชา การ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา เตรียมตัวด้านการอ่านการเขียนโดยธรรมชาติ การประสมคำ คณิตศาสตร์

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่คำนึงถึงความต้องการของเด็กในการเรียน โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง วิธีนี้เด็กจะได้พัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อม การที่เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ จะทำให้เด็กได้ในสิ่งที่ต้องการจากการค้นหาการเรียนรู้ ได้รับเสรีภาพในขอบเขตที่จำกัด จากสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ให้ และจะทำให้เด็กได้รับผลสำเร็จตามความต้องการ

Source : Rakluke , ถามครู ,สมาคมมอนเตสซอรี่ (Montessori Method)

 

 

 

One Reply to “แนวคิดใหม่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น