Thai Education

App + Museum Siam = การท่องเที่ยวแบบไร้รูปแบบบัตรจำหน่าย เที่ยวสุดคุ้ม Museum Siam

App + Museum Siam = การท่องเที่ยวแบบไร้รูปแบบบัตรจำหน่าย เที่ยวสุดคุ้ม Museum Siamแลนด์จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานคือ Application museum Siamได้มีการรวบรวมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศมาจัดหมวดหมู่เป็นรายพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โดยมีภาพประกอบเพื่อให้เห็นบรยากาศของพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงเวลาเปิด-ปิด …