kid money
EdTech News

ทำไมการศึกษาทางการเงินจึงมีความสำคัญกับเด็กนักเรียน

เราทราบดีว่าการเรียนรู้เรื่องเงินที่โรงเรียนสร้างความแตกต่างและวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนของคุณ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กและคนรุ่นใหม่ที่รายงานว่ามีการศึกษาทางการเงินที่โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะ ประหยัดขึ้นเรื่องการใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น มีบัญชีธนาคาร มั่นใจในการจัดการเงินของตัวเอง โรงเรียนประถม-มัธยมในสหราชอาณาจักรสอนวิชาการเงินไม่ใช่แค่สอนให้ออมเงิน แต่สอนภาษี ค่าเงิน สินเชื่อ และอื่นๆ โดยสหราชอาณาจักรอยู่ในระหว่างการผลักดันหลักสูตรการศึกษาด้านบุคคล สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ…