EdTech News

Jelly Fish Robot โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Havard

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระดับความลึกของโลกที่แตกต่างกันมากการเก็บตัวอย่างจากทะเลลึกเป็นงานที่ยากที แม้ว่าสัตว์เหล่านี้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันและอุณหภูมิที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตที่พื้นผิวใด ๆ สามารถจัดการได้ วิธีการที่มีอยู่เพื่อรวบรวมพวกเขาสำหรับการศึกษา นักวิจัยจาก Harvard Wyss Institute จึงพัฒนาวิธีเก็บสัตว์น้ำที่ง่ายและปลอดภัยขึ้นด้วยการสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรกับสัตว์น้ำ นักวิจัยสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะตัวจับคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวยืดหยุ่นได้ดี แต่ละเส้นทำมาจากซิลิโคนยืดหยุ่นและเหนียวทนทาน และมีเส้นใยขนาดเล็กที่เมื่อไม่ได้ใช้งานจะมีลักษณะหย่อน แต่สามารถเสริมแรงให้แข็งได้ด้วยแรงไฮโดรลิก ทำให้ควบคุมเส้นจับให้เคลื่อนไหวได้ในทิศทางที่กำหนด…