Good Idea!

Google นำเสนอหลักสูตรสอนเขียนโค้ดสำหรับนักการศึกษาผ่าน Code with Google

ที่รวบรวมหลักสูตรฟรีของ Google ที่สอนเรื่องวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และอีกหลากหลายโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการเขียนโค้ดและต่อยอดทักษะของตนด้วยเนื้อหาสำหรับคนทุกระดับความสามารถCode with Google ไม่ได้มีแค่หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังมีทุนการศึกษา หลักสูตรช่วงฤดูร้อน และโอกาสการฝึกงานอีกด้วย ซึ่ง Maggie Johnson รองประธานฝ่ายการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยของ Google หมายเหตุไว้ในบล็อกโพสต์ว่า…