cat Robotic
EdTech News

A Robotic Leg

เมื่อ AI พัฒนาการเรียนรู้ จากวิวัฒนาการของสัตว์เพื่อมาช่วยเหลือมนุษย์ บทความของพวกเขาซึ่งกล่าวถึงในบทความในเดือนมีนาคมของNature Machine Intelligenceเปิดโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของมนุษย์และความพิการการสร้างอวัยวะเทียมที่ตอบสนองและหุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเช่นการสำรวจอวกาศ โดยปกติแล้ว หุ่นยนต์แต่ละชนิดจะถูกโปรแกมให้จำระบบของตัวเองทั้งสิ้นแต่มีการรายงานมาจากมหาวิทยาลัย Southern California พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมา เพื่อลักษณะการทำงานที่แตกต่างออกไป ศาสตราจารย์ ฟรานซิสโก…