EdTech News

Cyber Bullying : ไซเบอร์กลั่นแกล้ง

คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อแนะนำ 5 วิธีการรับมือ 5 วิธีการป้องกัน เมื่อลูกๆถูกรังแก-กลั่นแกล้งออนไลน์ ระบุการกลั่นแกล้งออนไลน์ (cyber bullying) เป็นเรื่องร้ายๆ ที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ยิ่งหากเกิดขึ้นในเด็ก ก็ยิ่งยากที่จะแก้ไข เพราะเด็กยังขาดวิธีการรับมือ…