EduBright Article

เตรียมตัวให้เจ้าตัวน้อย มีความสนใจในวิชาวิศวกรรม

เตรียมตัวให้เจ้าตัวน้อย มีความสนใจในวิชาวิศวกรรม โรงเรียนอนุบาล สามารถส่งเสริมวิชาวิศวกรรม เพื่อเตรียมตัวความพร้อมสำหรับเด็กที่มีความสนใจด้านนี้ วิศวกรรมอาจฟังดูเป็นคำศัพท์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ แต่การวางแผนการสร้างใหม่ หรือ การทดสอบว่ารูปร่างและวัตถุเข้ากันได้อย่างไรหรือทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่เด็กเล็กเรียนรู้ได้ทุกวัน สิ่งที่เด็กๆได้มีการเรียนรู้เบื้องต้น  ลักษณะของรูปร่างสิของ เช่น ทรงกลม ทรงยาว ทรงแบน…