Kid plays on tablet
EdTech News

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนภายใต้ระบบเทคโนโลยีการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการศึกษาได้ยกระดับการมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แต่นักการศึกษาจำนวนมากอาจยังขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาข้อมูลของนักเรียนให้ปลอดภัย ในสหรัฐอเมริกาแน่นอนระบบเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการศึกษาอย่างมาก ในทางตรงกันข้ามทำให้เกิดข้อมูลของนักเรียนภายใต้ระบบต่างๆ ที่ได้นำไปใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะการขาดความให้ความสำคัญสำหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 (K-12) ขณะนี้ผู้นำของโรงเรียน และนิติบัญญัติเองที่สหรัฐฯ ตอนนี้กำลังตระหนักว่าในขณะที่เทคโนโลยีการศึกษานำมาซึ่งประโยชน์มากมายมันก็สร้างความรับผิดชอบเขตการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนักเรียนจะไม่ถูกบุกรุกหรือโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในขณะที่การรับรู้กำลังเพิ่มขึ้น พวกเขาแนะนำว่าผู้นำเขตพัฒนาโปรแกรมการกำกับดูแลข้อมูลอย่างกว้างขวางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม และสร้างแผนการที่ละเอียดเพียงพอ Cr:…