fbpx
Site Loader
EduBright Infographics

“เรากินพลาสติกเข้าไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัว”

มนุษย์บริโภคไมโครพลาสติกผ่านหลายช่องทาง มันอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการกินอาหารทะเล การหายใจเข้าอากาศที่อยู่รอบตัว หรือบริโภคอาหารที่มีร่องรอยของพลาสติกซึ่งมาจากบรรจุภัณฑ์ ท่ามกลางงานวิจัยมากมาย เส้นใยขนาดเล็ก (Microfibers) คือพลาสติกที่ถูกพบเจอได้ง่ายที่สุด เส้นใยขนาดเล็กนั้นลอยออกมาจากสิ่งทอ เช่น ไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเมื่อมีการซักล้างเสื้อผ้า จะมีเส้นใยขนาดจิ๋วหลุดไปตามระบบนิเวศผ่านน้ำเสียจากการซักล้าง รองลงมาคือชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆ ที่มาจากกระเป๋าหรือหลอด…

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
EdTech News

การศึกษาเพื่อการปฏิวัติอุตสาหรกรรมคลื่นลูกที่ 4

กุญแจสู่การศึกษาในอนาคตคือการให้อำนาจนักเรียนในการคิดและสร้างความรู้ใหม่ในขณะที่ให้พวกเขาใช้สิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้องเตรียมเด็กให้มีความสามารถในด้านต่อไปนี้:💡การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง💡การสร้างความสัมพันธ์ (ภายนอกและภายในส่วนตัว)💡การรับรู้และการใช้ดิจิทัล💡อาชีพและข้อกำหนดเฉพาะของงาน “อย่าเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับบางอย่าง เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับทุกสิ่ง!” เรายืนอยู่บนขอบของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีพื้นฐานการใช้ชีวิต การทำงานและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในระดับขอบเขตและความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงจะไม่เหมือนสิ่งที่มนุษย์เคยประสบมาก่อน เรายังไม่ทราบว่ามันจะเปิดเผยได้อย่างไร แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: การตอบสนองนั้นต้องบูรณาการและครอบคลุมโดยเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของการเมืองระดับโลกตั้งแต่ภาครัฐและเอกชนไปจนถึงสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ✅👶ติดตามข่าวสารด้านการศึกษาได้ที่ Edubrights.com/resource