SP memory getty images
EdTech News

Aegis ระบบจดจำใบหน้า เริ่มนำมาใช้ในโรงเรียน

USA เริ่มแล้วระบบปฎิบัติการเฝ้าระวังการจดจำใบหน้านักเรียน และ ครู อาจารย์ โดยเริ่มต้นตั้งช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เขตโรงเรียน Lockport City ในนิวยอร์กจะเริ่มทดสอบระบบจดจำใบหน้าและวัตถุที่เรียกว่า ” Aegis “ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง และ ซอฟต์แวร์…