EdTech News

การปรับปรุงการเรียนรู้อย่างมืออาชีพอย่างง่าย สำหรับครูผู้สอน

การเรียนรู้อย่างมืออาชีพสำหรับผู้สอน/ครู/อาจารย์ อาจจะประสบพบเจอความท้าทายต่างๆ นาๆ เช่น: อิทธิพลในการที่จะใช้เครื่องมือทางออนไลน์ เช่น Google การเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีด้านการศึกษา หรือ Edtech เข้าประชุมครึ่งวัน บ่อยๆ ถ้าเราทุกคนคิดนานพอเราจะได้รับรายชื่อของการเรียนรู้อย่างมืออาชีพที่ดีที่สุดที่เราเคยเข้าร่วมและดีมากๆ คือการเรียนรู้ในการเชื่อมต่อกับผู้นำเสนอและการนำเสนอทันที และที่ผู้นำเสนอช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเรียนรู้และการตระหนักในสิ่งนั้น…