m-observer

ก่อนมาเป็น EduBright ทีมงานได้เคยพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ยังสมัยเป็น Symbian Nokia รุ่นในตำนานกันเลย… ลองดูว่าโปรแกรมที่พัฒนามาก่อนหน้านี้คืออะไร?​ การทำงานเป็นอย่างไร?

โปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ (m-Observer)

การเปลี่ยนแปลงของสื่อหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กโทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนจำนวนมากเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขั้นต้นจึงสร้างโปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือให้สามารถควบคุมดูแล เฝ้าระวัง ระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก โดยอาศัยการส่งคำสั่งการทำงานต่างๆให้เครื่องลูกทำงานตามที่ตอบสนองต้องการหรือส่งข้อมูลที่จำเป็นกลับมาเครื่องแม่  การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถที่หลากหลายนอกจากนี้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์ในการส่งคำสั่งไปยังเครื่องลูกได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์การใช้งานโทรศัพท์ต่อไปอันเนื่องจากความจำเป็นในการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองที่ปัจจุบันมีภัยอันตรายจากมือถือที่อาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ห้าที่จะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแล้ว อีกด้านหนึ่งของการพัฒนายังทำให้เกิดปัญหาสังคมจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไปในทางที่ไม่ถูกต้องแฟชั่นมือถือ ซึ่งปัจจุบันออกมาหลายรูปแบบ ทุกรุ่นล้วนทันสมัยทั้งสิ้น ราคาก็ต่างกันไปแล้วแต่กำลังของผู้ที่จะซื้อหามาใช้เยาวชนกำลังตกเป็นเหยื่อหมายเลขหนึ่งของธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งจะเปรียบเยาวชนก็เหมือนกับเมล็ดกล้าที่พึ่งงอกออกมาจากเมล็ดพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นวัยที่บริสุทธิ์ ง่ายต่อการถูกชักจูงหรือโน้มนำไปทางใดก็ได้ การขายสินค้าประเภทมือถือ ให้กับเด็กเยาวชนจึงเป็นเรื่องง่ายและเสียเวลาไปกับการใช้มือถือมาก จนเสียเวลาดูหนังสือโทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนจำนวนมากไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์สื่อสารของผู้ใหญ่เพื่อใช้ในธุรกิจการงาน แต่เดี๋ยวนี้เด็กกลับดึกก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือโทรให้พ่อแม่ออกไปรับปากซอยไปตลาดจะซื้อกับข้าวก็ต้องโทรถามสมาชิกในบ้าน เด็กนัดเที่ยวกันก็ต้องโทรแจ้งกันว่าอยู่ตรงนี้ทั้งที่ก็อยู่ไม่ห่างจากจุดนัดตามเวลาที่นัดกันไว้แล้ว นับวันวัยที่ใช้โทรศัพท์มือถือค่อยลดลซึ่งมีการวิจัยออกมาเกี่ยวกับคลื่นของโทรศัพท์มือถือมีผลกับคลื่นสมองของผู้ใช้ มีผลมากขึ้นหากเป็นเด็ก

หลักการทำงาน

M-observer เป็นโปรแกรมหลักในการบอกตำแหน่งของเครื่องที่ติดตามได้ โดยอาศัยรายละเอียดในการบอกตำแหน่งของเสาสัญญาณที่มือถือนั้นติดต่ออยู่ ซึ่งจะเป็นตำแหน่งของสถานที่สำคัญๆ เช่น Siam Paragon , Silom Complex, Yake Saladaeng เป็นต้น จึงเป็นการบอกตำแหน่งของผู้ใช้ว่าอยู่ในบริเวณเสาสัญญาณดังกล่าว โปรแกรมจะเปิดให้สอบถามว่า เราอยู่ที่ไหน โดยตรวจสอบจากเครื่องแม่เท่านั้น เป็นการสอบถามตำแหน่ง บริเวณที่อยู่ของเรา โปรแกรมจะทำการตอบอย่างอัตโนมัติ สามารถสอบถามได้ทางระบบ SMS (Short Message Service) โดยตรงไปยังเครื่องที่ลงโปรแกรม  และจะได้รับการตอบรับภายใน 10-20 วินาที   ทำให้ทราบที่อยู่ปัจจุบัน (real time)

สำหรับเทคโนโลยี่ของระบบโทรศัพท์มือถือ โดยหลักการแล้วมือเราเปิดโทรศัพท์มือถือของเรา เครื่องมือถือจะได้รับสัญญาณของเครือข่ายที่เป็นเสาส่งสัญญาณที่เราเรียกว่า Cell Site ในแต่ละ Cell Site จะมีเลขหมาย Cell ID (เลขหมายของเสาสัญญาณ)/ Location ID (เลขหมายบริเวณเขตพื้นที่)/ Cell Name (ชื่อเสาสัญญาณ)  ซึ่งเครื่องมือถือจะได้รับสัญญาณจากคลื่นที่มีความแรงที่สุด ใกล้ที่สุด  และอาจจะเปลี่ยนไปใช้คลื่นของเสาที่ใกล้เคียงได้  ดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนที่ตำแหน่งเราเล็กน้อยก็อาจจะเปลี่ยนคลื่นเสาสัญญาณไปอีกเสาได้  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในตำแหน่งบริเวณดังกล่าวนั้น  เช่น ในบริเวณเขตต้นถนนสีลม  อาจจะมีคลื่นจากเสา Yake Saladeang  / Silom Complex และ Convent ซึ่งก็สามารถที่จะระบุได้ว่าผู้ที่เราติดตามตัวอยู่ในบริเวณเขตต้นถนน สีลม

การพัฒนาโปรแกรมในการใช้ ตำแหน่งของเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือมาใช้ ในการระบุตำแหน่งของเสาสัญญาณ Cell site ที่กำลังส่งสัญญาณติดต่อกับตัวโทรศัพท์ (Handset)ในทุกขณะที่มือถือเปิดอยู่ โปรแกรมอัจฉริยะดังกล่าวถูกพัฒนาให้ สามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดของเสาสัญญาณ Cell Site ดังกล่าว โดยจะมีรายละเอียดที่เป็น ชื่อของเสาสัญญาณ รหัสของเสา พื้นที่รหัส และเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งโดยปกติจะมีชื่อสัญญาณเสาจะตั้งชื่อตามพื้นที่ สถานที่สำคัญๆ เช่น ชื่อถนน ชื่อซอย ชื่ออาคาร ชื่อสถานที่สำคัญ ชื่ออตำบล ชื่ออำเภอ เป็นต้น ทำให้เราสามารถทราบว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือดังกล่าวอยู่ที่ใด

ในการใช้เสาสัญญาณโทรศัพท์มากำหนดเป็นพื้นที่ระบุ หรือ บอกตำแหน่งของมือถือ จะมีความละเอียดที่เป็นรัศมีกว้าง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรที่ใช้มือถือ ถ้าอยู่ในเขตเมืองรัศมีจะประมาณ 100-1000 เมตร ถ้าอยู่นอกเขตเมืองรัศมีจะกว้าง 1-2 กิโลเมตร ดังนั้นจะไม่ระบุตำแหน่งแน่ชัดระดับเหมือนเครื่องมือ GPS (Global Positioning System) ที่อาจระบุเป็น 10-20 เมตร แต่อย่างไรก็ตามการใช้โปรแกรมดังกล่าวก็จะไม่ยุ่งยาก เหมือนระบบ GPS เพราะสามารถใช้ได้ง่าย ใช้ได้ทันทีที่เปิดมือถือ ระบุตำแหน่งโดยไม่ต้องดูแผนที่ ทำให้สามารถรับรู้ได้ทันที่ นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มเป็นเงินอืก 3 หมื่นกว่าบาท

ส่วนใหญ่สิ่งที่เราอยากทราบเกี่ยวกับตำแหน่งของบุคคล พนักงาน หรือรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา ก็คือเขาอยู่ประมาณแถวไหน เช่นอยู่แถวสีลม แสดงว่าอยู่ที่ทำงาน อยู่ซอยคุณหญิงแสดงว่าอยู่ที่บ้าน ดังนั้นไม่จำเป็นรู้ละเอียดเหมือนเครื่อง GPS ยิ่งถ้าหากไปทางต่างจังหวัด เราก็อยากจะรู้เพียงว่า รถยนต์ของเราถึงจังหวัดลูกค้าของเราแล้วหรือยัง อยู่ประมาณอำเภออะไร ประมาณอีกกี่นาทีจะถึง ถ้าผู้คุ้นเคยกับเส้นทาง พื้นที่ประจำแล้วก็จะรู้สถานะ ตำแหน่งของรถยนต์ดังกล่าวได้ดี สามารถที่จะรับรู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไร

การออกแบบระบบ

         ทางผู้พัฒนาโปรแกรมได้แยกการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โปรแกรมการจัดการฝั่งโทรศัพท์ตัวแม่ โปรแกรมทำงานเฝ้าระวังตัวลูก และโปรแกรมสั่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

M-observer มีการทำงานบนทโทรศัพท์มือถือมี 2 โปรแกรมย่อย ดังนี้

  1. โปรแกรมทำงานเฝ้าระวังตัวลูก (Client Keeper) ส่วนของการทำงานฝั่งที่ต้องการติดตั้งให้โปรแกรมทำการคัดกรอง เฝ้าระวัง และตรวจสอบ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลล็อคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะใช้มือถือที่ทางเครื่องโฮสต์กำหนดค่ามาล่วงหน้าแล้ว
  2. โปรแกรมการจัดการฝั่งโทรศัพท์ตัวแม่ (Host Keeper) ส่วนโปรแกรมที่จะแสดงส่วนรายงานจากการจัดการข้อมูลทางฝั่งไคล์เอนแล้ว และตั้งค่าระบบให้มีความสามารถจัดการข้อมูล หรือควบคุมอะไรได้บ้าง

และมีความสามารถการทำงาน ตัวอย่งเช่น การตั้งค่าโทรออก, การใช้งานบริการเสริม, การเข้าใช้ติดต่ออินเตอร์เน็ต, การกำหนดเวลาการใช้โทรศัพท์, บันทึกการเข้าใช้เครือข่ายสถานที่ต่างๆ, การระบุหมายเลขโทรศัพท์ต้องห้าม, การจำกัดระยะเวลา, การตรวจสอบหน้าจอการใช้งาน

โปรแกรมได้พัฒนามาเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมาใช้ให้เป็นประโยชน์   การพัฒนาโปรแกรมของSymbian Nokia จะมีการจดทะเบียนเพื่อผ่านการตรวจสอบ (Certified) จาก Nokia ซึ่งจะยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรแกรมโดยทั่วไปไม่ได้ทำการจดทะเบียนเช่นกัน  เมื่อมีการลงโปรแกรมเครื่องจะมีการเตือนว่าโปรแกรมอาจจะมีผลอันตรายต่อเครื่อง (เป็นมาตราฐานของเครื่อง)    แต่โปรแกรมของเราจะไม่มีผลอันตรายต่อเครื่อง สามารถกดทำการลงโปรแกรมต่อเนื่องไปได้และไม่เป็นอันตราย

m-observer หรือ mobile keeper

เครื่องมือในการพัฒนา

Software:

  •  Carbide C++ Express v1.1 Build id: 47
  • S60 Developer Tools 3rd Edition FP1 SDK
  • Series 60 Developer Tools
  • Symbian C++ SDK

Hardware:

  • Nokia N70
  • Nokia N73

m-Observer Presentation : https://edubrights.com/resource/m_observer.pdf