อะไรคือสาเหตุและปัจจัยในการใช้เงินขนาดนี้

Educations at a Glance 2021 เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการศึกษาทั่วโลก โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง การเงิน ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลลัพธ์ของสถาบันการศึกษา ผลกระทบของการเรียนรู้การศึกษาของประเทศต่างๆ  เพื่อการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และความก้าวหน้าในการศึกษา ทรัพยากรทางการเงินที่ลงทุนในการศึกษา

source : OECD สัดส่วนการใช้เงินด้านการศึกษาของแต่ละประเทศ

จากข้อมูลแผ่นกราฟจะเห็นได้ว่าข้อมูลทางการเงินเพื่ใช้ในการศึกษา เป็นส่วนมากทางโซนยุโรปโดยอยู่ที่ 6.7% (ระดับอุดมศึกษา 2.0% ที่เหลือคือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังไม่ใช่ระดับอุดมศึกษา 4.7%) ขณะที่รัสเซียใช้จ่ายด้านการศึกษาเพียง 3.4% ของจีดีพีประเทศ (ระดับอุดมศึกษา 1.0% ที่เหลือคือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังไม่ใช่ระดับอุดมศึกษา 2.4%)

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาที่ในหลายประเทศ ผู้เรียนจะต้องอาศัยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นหลัก เช่น การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย และการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ในกรณีนี้มีผู้เรียนในนอร์เวย์จ่ายในสัดส่วนที่น้อยกว่า เช่น ระดับเตรียมประถมศึกษาจะจ่ายเอง 14% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งอยู่ที่ 17% ส่วนในระดับอุดมศึกษาจะจ่ายเอง 6% เท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศ OECD โดยเฉล่ี่ยที่ต้องจ่ายเองสูงถึง 30% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

ในประเทศนอร์เวยมีประชากรโดยประมาณอยู่ที่ 5.3 ล้านคน จากประชากรทั้งมีประชากรเพียงแค่ 34.3% เท่านั้น ที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทายาลัย หรือสูงกว่า

โดยค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐในนอร์เวย์นั้นต่ำที่สุดสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (เมื่อเทียบกับประเทศ OECD ต่างๆ ที่มีข้อมูล) และไม่มีค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาระดับชาติหากเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่เพียงเท่านี้นอร์เวย์ยังมีเงินทุนสนับสนุนมากมายในทุกระดับด้วยการศึกษาภาคบังคับในนอร์เวย์เรียนฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น หนังสือฟรี สมุดจดฟรี ปากกา ดินสอ ยางลบฟรี มีแท็บเล็ตให้ใช้ฟรี

หลังจากการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนเกือบทุกคนเลือกเรียนต่อระดับมัธยมปลาย แม้หลังจากนี้จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับแล้ว แต่แทบไม่มีนักเรียนคนไหนจบเพียงแค่ระดับการศึกษาภาคบังคับแล้วออกมาหางานทำเลย

โรงเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล อยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล เช่นเดียวกับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

ระดับมัธยมปลาย (ไม่บังคับ)

 แบ่งออกเป็น 2 สาย

• สายสามัญ (Studieforberedende utdanning) ระยะเวลาเรียน 3 ปี เพื่อเตรียมเรียนต่อมหาวิทยาลัย

• สายอาชีพ (Yrkesfaglig utdanning) เพื่อไปประกอบอาชีพเฉพาะในสายงานต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟ ช่างประปา พนักงานโรงแรม กุ๊ก เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยดูแลด้านการศึกษา ฯลฯ

สายอาชีพต้องเรียน 4 ปี แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 ปี และฝึกงาน 2 ปี เมื่อเรียนจบจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อประกอบวิชาชีพเฉพาะ (Fagbrev)

การศึกษาระดับมัธยมปลายของนอร์เวย์นี้ก็ยังเรียนฟรีอยู่ค่ะ ไม่มีค่าเทอม รัฐบาลอุดหนุนเช่นเคย แถมถ้านักเรียนคนไหนเลือกไปเรียนโรงเรียนไกลบ้าน ต้องมีค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าเช่าหอ ค่าเดินทาง สามารถกู้เงินเพื่อใช้จ่ายระหว่างเรียนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ด้วย

เครดิต norwara,  Education at a Glance 2021 ,salika

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *